Autumn Electrochemical Meeting 2020 – prvé stretnutie mladých elektrochemikov

„I have a dream …“, nie, nie som Martin Luther King Jr., ale táto jeho veta vystihuje môj postoj k Czechoslovak Student Chapter. Tiež mám sen, že vytvoríme sieť mladých zapálených študentov elektrochémie, ktorí budú mať jednu dôležitú vlastnosť. Budú nadšení svojou prácou/ štúdiom. Budú chcieť ďalej rásť a pochopia, že k tomu, aby mohli veľmi efektívne napredovať sa navzájom potrebujú. Táto moja vlastná potreba zdieľať informácie a komunikovať s rovesníkmi sa pretavila do založenia študentskej skupiny pod záštitou The electrochemical society.

Continue reading “Autumn Electrochemical Meeting 2020 – prvé stretnutie mladých elektrochemikov”

O praktickej teoretickej chémii

Prirodzeným prostredím každého experimentálneho chemika je jeho laboratórium. V ňom pri svojej práci využíva nástroje a metódy, ktorými je schopný pripraviť, identifikovať a charakterizovať nové látky či materiály. Medzi jeho bežnú prax patrí stanovenie vlastností týchto látok rôznymi experimentálnymi technikami. Existuje však skupina chemikov, ktorá nepracuje v laboratóriu a k svojej práci nutne nepotrebuje chemický plášť. Aj napriek tomuto, zdanlivo neprekonateľnému problému, dokážu pracovať s atómami či molekulami a spoľahlivo nie len stanovovať, ale aj predikovať ich vlastnosti.

Continue reading “O praktickej teoretickej chémii”

Konferencia New Trends in Chemistry 2019

Uplynul rok, prišiel november a s ním aj termín konania konferencie New Trends in Chemistry, Research and Education, ktorý bol tento rok stanovený na 8.11.2019. Táto konferencia predstavuje podujatie každoročne organizované Ústavom chemických vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s cieľom priblížiť výskumný zámer jednotlivých katedier, diskutovať o vedeckých problémoch a ponúknuť odborné rady v rôznych oblastiach výskumu. Continue reading “Konferencia New Trends in Chemistry 2019”

Aký bol Energy Manifest 2019?

V rámci rozšírenia si obzorov a získania nových poznatkov v oblasti energetiky, ktorá je jednou z najdiskutovanejších vedeckých oblastí súčasnosti sa štyri naše kolegyne zúčastnili významného podujatia Energy Manifest 2019.  Táto udalosť predstavuje prvú konferenciu v našej krajine zameranú na rozvoj elektrických batérii na Slovensku, ktoré sú kľúčové nielen pre e-mobilitu, ale aj pre rozvoj energetiky vo všeobecnosti.

Continue reading “Aký bol Energy Manifest 2019?”

Brokerage and networking event on innovative technologies and materials for energy storage and conversion

Včera, 23.10.2019, sa v Bruseli konala partnerská burza Brokerage and networking event on innovative technologies and materials for energy storage and conversion, ktorá bola organizovaná Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD), Styčnou kanceláriou ČR a pre výskum a vývoj v Bruseli a Litvy v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Continue reading “Brokerage and networking event on innovative technologies and materials for energy storage and conversion”