KFCH PF UPJŠ vo svete

Súčasná situácia nám nedovoľuje cestovať tak, ako by sme si priali. Preto sme si aspoň takto, symbolicky, pripomenuli miesta, ktoré sa nám aj prostredníctvom vedy podarilo v poslednej dobe navštíviť.

BRNO

Začiatkom roka 2020 sa dr. Ivana Šišoláková zúčastnila mobility Erasmus+ určenej pre vysokoškolských pracovníkov a zamestnancov na Masarykovej univerzite v Brne. Napriek tomu, že sa jednalo o relatívne “neatraktívnu” cestovateľskú lokalitu blízko slovenských hraníc boli dva mesiace na tejto prestížnej univerzite veľkým prínosom v ďalšom výskume a vytvorení medzinárodnej spolupráce. Náplň práce bola zameraná na elektrochemické stanovenie bioanalitov a štúdium mechanizmu oxidácie inzulínu pod vedením špičkovej elektrochemičky, profesorky Libuši Trnkovej. Dvojmesačná stáž prispela k vytvoreniu úspešnej spolupráce medzi krajinami, čo viedlo k získaniu projektu Vyšehradského fondu zameraného na prípravu elektrochemického senzora pre diagnostiku diabetu a príprave projektu Grantovej agentúry Českej republiky  zameraného na výskum detekcie inzulínu, ktorý je v súčasnosti v štádiu posudzovania.

FÍNSKO

Začiatkom októbra v roku 2019 sa naše dve doktorandky, Katka a Natália, zúčastnili 3-mesačnej Erasmus+ stáže na Univerzite v Jyväskylä, vo Fínsku, kde získali poznatky o počítačových DFT simuláciách. Ich práca zahŕňala štúdium mechanizmu CO2 hydrogenácie na CuO(111) povrchu za produkcie metanolu a štúdium mechanizmu termálnej dekompozície metánu na povrchu Pd(111) za vzniku vodíka. Počas tejto trojmesačnej stáže sa doktorandky naučili pracovať s programom GPAW a ASE, pričom zdokonalili svoje vedomosti v pythone. Stáž naším dvom študentkám nepriniesla len nové zručnosti, ale aj spoznanie skvelých ľudí, miest a získanie nezabudnuteľných zážitkov, akými boli napríklad jazda na psích záprahoch, výlet za polárny kruh alebo návšteva Santa Clausovej dedinky.

ARGENTÍNA

Koncom roka 2019 sa naša doktorandka, Dominika, zúčastnila stáže v exotickej Argentíne. Dva mesiace pôsobila na Národnej univerzite v La Plate (Ústav teoretickej a aplikovanej fyzikálnej chémie (INIFTA)), kde sa venovala výskumu batérií.

Okrem toho sme navštívili aj Nemecko (Drážďany), Anglicko (Londýn), Belgicko (Brusel) či Ukrajinu (Dnipro). Veríme, že vám čoskoro budeme môcť opäť ukázať ďalšie krásne miesta na svete, kde sa robí špičková veda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *