O praktickej teoretickej chémii

Prirodzeným prostredím každého experimentálneho chemika je jeho laboratórium. V ňom pri svojej práci využíva nástroje a metódy, ktorými je schopný pripraviť, identifikovať a charakterizovať nové látky či materiály. Medzi jeho bežnú prax patrí stanovenie vlastností týchto látok rôznymi experimentálnymi technikami. Existuje však skupina chemikov, ktorá nepracuje v laboratóriu a k svojej práci nutne nepotrebuje chemický plášť. Aj napriek tomuto, zdanlivo neprekonateľnému problému, dokážu pracovať s atómami či molekulami a spoľahlivo nie len stanovovať, ale aj predikovať ich vlastnosti.

Teoretická chémia využíva na stanovovanie a predpovedanie chemických javov neexperimentálne metódy. Výpočtová chémia je jej odvetvím, ktoré využíva na riešenie chemických problémov počítačové modelovanie. Tým, ktorý by sa radi dozvedeli viac, môžeme odporučiť napríklad Úvod do výpočtovej chémie od Franka Jensena.

V priebehu 26 – 27.1.2020 sa niekoľko študentov našej katedry zúčastnilo na workshope venovanom práve počítačovému modelovaniu. Seminár prebiehal na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici pod vedením RNDr. Šimona Budzáka, PhD. Počas dvojdňového kurzu sa študenti, ktorí s modelovaním nemali doposiaľ žiadne skúsenosti, zoznámili so základnou myšlienkou a architektúrou výpočtového systému. Vyskúšali sme si niekoľko praktických úloh a spoznali software a jeho ovládacie prvky.

Tí, ktorí s modelovaním mali už doteraz nejakú skúsenosť, mali možnosť diskutovať svoje teoretické, ale i praktické problémy priamo s prednášajúcimi. Medzi nich patril p. docent Miroslav Iliaš, ktorý predstavil svoj výskum v oblasti superťažkých kovov ako aj p. docent Miroslav Medveď, ktorý nás zas zasvätil do svojej práce venujúcej sa fluorografénu. Na konci seminára dostal každý z prítomných možnosť predstaviť svoju prácu a porozprávať sa o možnostiach a problémoch, ktoré aktuálne rieši. Viac o témach, ktorým sa na našej katedre venujeme, si môžete prečítať tu.

Okrem toho, že sme si rozšírili obzory v oblasti počítačovej chémie, sme mali možnosť spoznať aj čo-to z Univerzity Mateja Bela a tiež Banskej Bystrice samotnej. Ešte raz ďakujeme katedre Teoretickej a počítačovej chémie UMB za sprostrekovanie podnetného školenia a tešíme sa na ďalšiu, prípadnú spoluprácu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *