NFA 2020 – Nanotechnológie online

Ďalší ročník konferencie Nanomaterials: Fundamentals and Applications sa mal uskutočniť v krásnom prostredí Vysokých Tatier. Bohužiaľ, ani nás neminuli opatrenia spojené s pandémiou COVID-19 a konferencia sa musela presunúť do online priestoru. Zvládli sme to?

Odpoveď znie áno!

Na začiatok sme museli prepnúť všetky naše organizačné skúsenosti do režimu online. Menovky? Netreba. Letáčiky? Len mailom. Registračný stánok? Online formulár. Skúška dataprojektora? Tentokrát nie, hlavne aby fungovalo dobre pripojenie.

Aj napriek takejto zmene sa konferencia NFA 2020 uskutočnila a mali sme možnosť počuť a vidieť niekoľko domácich, ale aj medzinárodných prednášok, ktoré sa venovali využitiu a aplikáciám nanometriálov. doc. Andrea Straková Fedorková z našej katedry zvládla s úsmevom pozíciu charimanky a napokon všetko dopadlo výborne. Aj napriek tomu sa už teraz tešíme a dúfame, že v roku 2021 sa v Tatrách na NFA 2021 stretneme.

p. doc. Andrea Straková Fedorková počas online konferencie NFA 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *