Aký bol Energy Manifest 2019?

V rámci rozšírenia si obzorov a získania nových poznatkov v oblasti energetiky, ktorá je jednou z najdiskutovanejších vedeckých oblastí súčasnosti sa štyri naše kolegyne zúčastnili významného podujatia Energy Manifest 2019.  Táto udalosť predstavuje prvú konferenciu v našej krajine zameranú na rozvoj elektrických batérii na Slovensku, ktoré sú kľúčové nielen pre e-mobilitu, ale aj pre rozvoj energetiky vo všeobecnosti.

Konferencia sa konala dňa 5.11.2019 v priestoroch Starej tržnice v Bratislave, ktoré sa v rukách  šikovných dizajnérov premenili na modernú konferenčnú miestnosť s množstvom interaktívnych prvkov.  Záštitu nad týmto významným podujatím prevzali známe osobnosti ako Maroš Ševčovič, viceprezident Európskej komisie, Vazil Hudák, viceprezident európskej investičnej banky a Peter Žiga, minister hospodárstva Slovenskej republiky.


Prednášky v jednotlivých sekciách prebiehali formou pútavých panelových diskusií, ktoré sa venovali viacerým podnetným témam v oblasti energetiky. Obrovským úspechom pre našu katedru je účasť doc. RNDr. Andrei Strakovej Fedorkovej, PhD. v jednej z panelových diskusií zameranej na uskladnenie energie. Doc.  Straková Fedorková predstavuje poprednú odborníčku vo vývoji nových typov batérií. Zároveň je vedúcou medzinárodného projektu NATO zameraného na vývoj nového katódového materiálu na báze síry pre aplikáciu v lítium sírových batériách a držiteľkou európskeho patentu na lítium sírové batérie. Doc. Straková Fedorková získala niekoľko veľmi významných ocenení. V roku 2010 jej bola udelená cena Slovenskej študentskej osobnosti prezidentom Slovenskej republiky a v roku 2018 získala ocenenie od firmy L´Oréal pre ženy vo vede. Sme veľmi hrdí, že práve takáto významná osobnosť pôsobí na Katedre fyzikálnej chémie a máme možnosť sa ňou inšpirovať.

Mnohokrát bola počas konferencie pripomínaná potreba mladých ľudí vo vede. Práve preto sme možnosť zúčastniť sa Energy Manifestu ponúkli aj študentom našej katedry, ktorí túto možnosť s radosťou prijali. V rámci udeľovania cien Slovenskej batériovej aliancie mladým  vedcom si jednu z cien odniesla naša študentka Bc. Vieroslava Paračková za výskum bieodegradovateľných batérií za čo jej zo srdca blahoželáme a veríme, že toto ocenenie ju ešte vo väčšej miere motivuje k dosiahnutiu ďalších vynikajúcich vedeckých výsledkov.

Čo dodať na záver ? Ďakujeme Batériovej aliancii a Technickej Univerzite v Košiciach za možnosť zúčastniť sa tak významného podujatia akým Energy Manifest 2019 jednoznačne bol a tešíme sa na ďalšie ročníky!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *