SPRING electrochemical MEETING 20.5.2021, 9:00-14:00

Organised by the Czechoslovak Student Chapter of the Electrochemical Society (ECS)

Tento rok aj súťaž o najlepší príspevok!

Posunutý deadline: 12.5.2020

KEDY?

20.mája 2020

KDE?

Online prostredníctvom služby Google Meet https://meet.google.com/uxe-nbor-gkg
Pre pripojenie k službe Google Meet je potrebné využiť konto Google (byť prihlásený do akéhokoľvek @gmail.com konta)

ROKOVACÍ JAZYK

prednášky - slovenský, český, anglický jazyk
príspevky - anglický jazyk

POPLATKY

Účasť na webinári je bezplatná, registrácia je povinná

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV S ISBN

Ako výstup z workshopu bude publikovaný recenzovaný zborník s ISBN číslom. Príspevky do zborníka v rozsahu max. 2 strán je možné bezplatne zaslať do 12.5.2020 na emailovú adresu czskchapter@gmail.com

REGISTRÁCIA

Registráciu je potrebné urobiť cez odkaz uvedený nižšie najneskôr do 12.5.2020
Zúčastniť sa je možné aj bez príspevku

REgistrácia

Registrácia účasti do: 19.5.2020
Zasielanie príspevkov do: 12.5.2020

Súťaž o najlepší elektrochemický príspevok

pre mladého vedca

Kto sa môže uchádzať o cenu?

Každý mladý vedec alebo vedkyňa do 35 rokov, ktorý/á sa zapojí s elektrochemickým príspevkom.

 

Aká je cena?

Najlepší príspevok bude odmenený vecnou cenou v hodnote 200 eur. Ostatné súťažné príspevky budú ocenené vecnými cenami od UPJŠ.

Ako bude súťaž prebiehať?

Z registrovaných príspevkov bude vybratých 10 účastníkov, ktorí svoj príspevok odprezentujú 20. mája online na webinári. Následne bude odbornou porotou vybraný víťazný príspevok, ktorého autor bude odmenený vecnou cenou v hodnote 200 eur.

Ako sa môžem zapojiť?

Do 12.5.2021 je potrebné vyplniť registračný formulár a zaslať príspevok (odkaz a template vyššie).

Program

SEM 2021

9:00 - 9:15 Otvorenie

  

11:00 - 11:15 Michal Varga

Electrochemical preparation of functional Heusler alloy nanowires

9:15 - 9:45 Dr. Magdaléna Strečková

Hydrogen – fuel of the future?

11:15 - 11:30 Radka Gorejová

Surface interaction and corrosion of polymer coated metallic biomaterial

9:45 - 10:00 Ondrěj Rychlý

 Detection of African Swine Fever Virus Using Supermagnetic Nanoparticles

11:30 - 11:45 Martina Zatloukalová

Electrochemical Characterization of Nitro-Fatty acids

10:00 - 10:15 Frederika Chovancová

Screen printed carbon electrodes modified by zinc nanoparticles as an electrochemical sensor for insulin detection

11:45 - 12:00 Vít Skoták

The Brdička Reaction for the Study of Thermostable Proteins, Especially Metallothionein in Urine

10:15 - 10:30 Pavol Cipa

Degradable Fe-Zn Material Prepared via Electroless Deposition of Zn on Fe Powder

12:00- 12:15 Ivana Šišoláková

Study of the Catalytic Effect of Metal Nanoparticles towards Insulin Oxidation           

10:30 - 10:45 Viktor Jankovský

Electrochemical sensor for simultaneous determination of reduced and oxidized form of glutathione blankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblankblank

12:15- 12:30 Anastasios Papavasileiou

Simultaneous determination of guanine and adenine in human whole saliva with screen-printed electrode modified with graphite nanoparticles generated by spark discharge process

10:45 - 11:00 Coffee break

Coffee break 

 

12:30- 13:30 Lunch break

Lunch break

 

13:30 - 14:00 Vyhodnotenie

Image Source: WOCinTechChat, Icon Finder